Anna Kaca – Po co Anioły są na świecie

Posłuchaj ?

Przeczytaj ?

Białe, skrzydlate z uśmiechem słodkim
Kto to? Zapewne wszyscy już wiecie…
Może was dręczy inne pytanie-
Po co Anioły są na tym świecie?

Stoją na straży, by zło zatrzymać.
Moc swoją kryją w twoich ramionach,
Tak dobry Anioł ochrania z nieba,
Byś nie łkał jak sarna strzałem zraniona.

Spogląda z góry, ciepło roztacza
Pomaga w smutku, niedoli, biedzie.
Choć go nie widać, czujesz go zawsze,
On wspólne życie w ukryciu wiedzie.

Odpowiedź prosta z tych strof wynika,
Samo nam życie daje ją przecież,
Wszyscy już wiedzą, dobra zaznając –
„Po co Anioły są na tym świecie”…?

Anna Kaca na #TataMariusz

Anna Kaca

Pedagog, nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, autorka wierszy dla dzieci. Prowadzi klasę z innowacją teatralno-poetycką. Zajęcia teatralne kształtują osobowość, rozwijają wrażliwość i budują postawę twórczą. Pozwalają wyjść z nieśmiałości, być kreatywnym oraz rozwijać pasje i zdolności.

Jest autorką książek dla dzieci: Skarby, Przebieranki, Żabie kaprysy, Ciuchcia talentów, Biała, czy czarna…?, Stąd do płotu, czyli z życia wiejskiego podwórka, oraz książki edukacyjnej To jest moje Legionowo. Jej wiersze wykorzystują wydawnictwa w pozycjach edukacyjnych oraz w pismach dla dzieci.

Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w jakiejkolwiek formie bez zgody autora będzie rodziło skutki prawne na podstawie ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dowiedz się więcej ? klik.